Проектантско бюро Корект Дизайн
Многофункционален център Шато Кристал

Eтап: Идеен проект за участие в конкурс

Многофункционална спортна зала, гр.София

Етап: Идеен проект за участие в конкурс

Жилищен комплекс Хумосервисстрой, Ташкент, Узбекистан

Етап: Идеен проект с разрешение за строеж

Конна база в гр.Правец

Етап: Идеен проект

Комплекс от затворен тип в Лозен, гр.София
Етап: Идеен проект
РЗП=6000м²; 35бр. еднофамилни жилищни сгради;
монолитна стоманобетонова конструкция с плосък покрив
Проектантско бюро Корект Дизайн