Проектантско бюро Корект Дизайн
Начало / Жилищна сграда с магазини, подземни и надземни гаражи, ул.Антим I №40, гр.София
Жилищна сграда с магазини, подземни и надземни гаражи, ул.Антим I №40, гр.София
Жилищна сграда с магазини, подземни и надземни гаражи, ул.Антим I №40, гр.София

Етап: Разрешение за ползване;
РЗП = 2 003 м²; шестетажна сграда с подземно и две подпокривни нива;
монолитна стоманобетонова конструкция
Проектантско бюро Корект Дизайн