Проектантско бюро Корект Дизайн
Начало / Многофункционален център Шато Кристал
Многофункционален център Шато Кристал
Многофункционален център Шато Кристал
Многофункционален център Шато Кристал
Многофункционален център Шато Кристал
Многофункционален център Шато Кристал
Многофункционален център Шато Кристал

Eтап: Идеен проект за участие в конкурс

Проектантско бюро Корект Дизайн