Проектантско бюро Корект Дизайн
Начало / Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи, ул.Беласица №22, гр.София
Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи, ул.Беласица №22, гр.София
Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи, ул.Беласица №22, гр.София
Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи, ул.Беласица №22, гр.София
Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи, ул.Беласица №22, гр.София
Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи, ул.Беласица №22, гр.София

Етап: Разрешение за ползване
РЗП = 3 355 м²; шестетажна сграда с едно подземно и едно подпокривно ниво;
монолитна стоманобетонова гредова конструкция с плосък покрив

Проектантско бюро Корект Дизайн