Проектантско бюро Корект Дизайн
Начало / Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи на ул.Софроний №96, гр.София
Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи на ул.Софроний №96, гр.София
Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи на ул.Софроний №96, гр.София
Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи на ул.Софроний №96, гр.София
Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи на ул.Софроний №96, гр.София

Етап: Разрешение за ползване
РЗП = 1 868 м²; шестетажна сграда с едно подземно и едно подпокривно ниво;
монолитна стоманобетонова безгредова конструкция с плосък покрив

Проектантско бюро Корект Дизайн