Проектантско бюро Корект Дизайн
Начало / Жилищна сграда с магазини и гаражи в Лозенец, ул.Горски пътник №68, гр.София
Жилищна сграда с магазини и гаражи в Лозенец, ул.Горски пътник №68, гр.София
Жилищна сграда с магазини и гаражи в Лозенец, ул.Горски пътник №68, гр.София
Жилищна сграда с магазини и гаражи в Лозенец, ул.Горски пътник №68, гр.София
Жилищна сграда с магазини и гаражи в Лозенец, ул.Горски пътник №68, гр.София
Жилищна сграда с магазини и гаражи в Лозенец, ул.Горски пътник №68, гр.София
Жилищна сграда с магазини и гаражи в Лозенец, ул.Горски пътник №68, гр.София

Етап: Разрешение за ползване
РЗП = 1 333 м²; шестетажна сграда с  едно подземно и едно подпокривно ниво;
Кота Корниз = 15,00м.; монолитна стоманобетонова конструкция с плосък покрив

Проектантско бюро Корект Дизайн