Проектантско бюро Корект Дизайн
Начало / Голф селище Блексирама, гр.Балчик
Голф селище Блексирама, гр.Балчик
Голф селище Блексирама, гр.Балчик
Голф селище Блексирама, гр.Балчик
Голф селище Блексирама, гр.Балчик
Голф селище Блексирама, гр.Балчик
Голф селище Блексирама, гр.Балчик
Голф селище Блексирама, гр.Балчик
Голф селище Блексирама, гр.Балчик
Голф селище Блексирама, гр.Балчик

1. Мобилен агрегат за зареждане с дизелово гориво и автомивка в УПИ XVI
2. Голф Академия в УПИ-XIX
3. Пречиствателна станция за битови отпадъчни води със склад и офиси УПИ-XV
4. Жилищна сграда А4-45 в УПИ VII
5. Две жилищни сгради тип "близнак"/Duplex B-B/ в  УПИ VII-10 и УПИ VII–11

Проектантско бюро Корект Дизайн