Проектантско бюро Корект Дизайн
Начало / Жилищна сграда с магазин и сладкарница, ул.Екзарх Йосиф №115, гр.София
Жилищна сграда с магазин и сладкарница, ул.Екзарх Йосиф №115, гр.София
Жилищна сграда с магазин и сладкарница, ул.Екзарх Йосиф №115, гр.София
Жилищна сграда с магазин и сладкарница, ул.Екзарх Йосиф №115, гр.София
Жилищна сграда с магазин и сладкарница, ул.Екзарх Йосиф №115, гр.София

Етап: Разрешение за ползване
РЗП = 1 908 м²; пететажна сграда с едно подземно и едно подпокривно ниво;
монолитна стоманобетонова безгредова конструкция и скатен покрив

Проектантско бюро Корект Дизайн