Проектантско бюро Корект Дизайн
Начало / Еднофамилна жилищна сграда, с.Нови Хан, област София
Еднофамилна жилищна сграда, с.Нови Хан, област София
Еднофамилна жилищна сграда, с.Нови Хан, област София
Еднофамилна жилищна сграда, с.Нови Хан, област София

Етап: Разрешение за ползване
РЗП = 131 м²; еднофамилна едноетажна жилищна сграда,
монолитна стоманобетонова гредова конструкция и дървен скатен покрив

Проектантско бюро Корект Дизайн