Проектантско бюро Корект Дизайн
Начало / Еднофамилна жилищна сграда в с.Доганово, област София
Еднофамилна жилищна сграда в с.Доганово, област София
Еднофамилна жилищна сграда в с.Доганово, област София
Еднофамилна жилищна сграда в с.Доганово, област София
Еднофамилна жилищна сграда в с.Доганово, област София
Еднофамилна жилищна сграда в с.Доганово, област София

Етап: Разрешение за ползване
РЗП = 427 м²; двуетажна двуфамилна жилищна сграда;
монолитна стоманобетонова конструкция и дървен скатен покрив

Проектантско бюро Корект Дизайн