Проектантско бюро Корект Дизайн
Начало / Еднофамилна жилищна сграда в с.Мусачево, област София
Еднофамилна жилищна сграда в с.Мусачево, област София
Еднофамилна жилищна сграда в с.Мусачево, област София
Еднофамилна жилищна сграда в с.Мусачево, област София
Еднофамилна жилищна сграда в с.Мусачево, област София
Еднофамилна жилищна сграда в с.Мусачево, област София

Етап: Разрешение за ползване
РЗП = 197 м²; еднофамилна двуетажна жилищна сграда,
монолитна стоманобетонова безгредова конструкция и скатен покрив

Проектантско бюро Корект Дизайн