Проектантско бюро Корект Дизайн
Жилищна сграда с подземни гаражи в Манастирски ливади, гр.София

Етап: Разрешение за ползване;
РЗП = 6 640 м²; пететажна сграда с подземно и подпокривно ниво;
монолитна стоманобетонова конструкция с плосък покрив

Жилищна сграда с магазини, подземни и надземни гаражи, ул.Антим I №40, гр.София
Етап: Разрешение за ползване;
РЗП = 2 003 м²; шестетажна сграда с подземно и две подпокривни нива;
монолитна стоманобетонова конструкция
Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи, ул.Беласица №22, гр.София

Етап: Разрешение за ползване
РЗП = 3 355 м²; шестетажна сграда с едно подземно и едно подпокривно ниво;
монолитна стоманобетонова гредова конструкция с плосък покрив

Семеен хотел със СПА услуги в гр.Хисаря, ул.Гурко №12

Етап: Разрешение за ползване на първи етап
РЗП = 1 403 м²; четириетажна сграда с едно подземно ниво;
монолитна стоманобетонова конструкция със скатен покрив

Жилищна сграда с магазини и гаражи в Лозенец, ул.Горски пътник №68, гр.София

Етап: Разрешение за ползване
РЗП = 1 333 м²; шестетажна сграда с  едно подземно и едно подпокривно ниво;
Кота Корниз = 15,00м.; монолитна стоманобетонова конструкция с плосък покрив

Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в Люлин-център, гр.София

Етап: Разрешение за ползване
РЗП = 4 709 м²; пететажна сграда с едно подземно и едно подпокривно ниво;
монолитна стоманобетонова безгредова конструкция с плосък покрив

Голф селище Блексирама, гр.Балчик

1. Мобилен агрегат за зареждане с дизелово гориво и автомивка в УПИ XVI
2. Голф Академия в УПИ-XIX
3. Пречиствателна станция за битови отпадъчни води със склад и офиси УПИ-XV
4. Жилищна сграда А4-45 в УПИ VII
5. Две жилищни сгради тип "близнак"/Duplex B-B/ в  УПИ VII-10 и УПИ VII–11

Многофамилна жилищна сграда с гаражи и офиси, ул.Мърфи №11, гр.София

Етап: Разрешение за ползване
РЗП = 3 312 м²; седеметажна сграда с едно подземно ниво и две подпокривни нива;
монолитна стоманобетонова безгредова конструкция с плосък покрив

Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи на ул.Софроний №96, гр.София

Етап: Разрешение за ползване
РЗП = 1 868 м²; шестетажна сграда с едно подземно и едно подпокривно ниво;
монолитна стоманобетонова безгредова конструкция с плосък покрив

Жилищна сграда с магазини и ресторант, гр.Елин Пелин

Етап: Разрешение за ползване
РЗП = 1 324 м²; шестетажна сграда с едно подземно и едно подпокривно ниво;
монолитна стоманобетонова гредова конструкция с плосък покрив

Проектантско бюро Корект Дизайн